Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Άσκηση τοπίο, Κατερίνα Σταθάτου


Άσκηση τοπίο, Νικόλας Ζαχαρής


Άσκηση τοπίο, Κατερίνα Λαμπρίδου


'Ασκηση τοπίο, Κώστας Νικολαίδης


Άσκηση τοπίο, Susanne Καλού


Άσκηση αναλυτικού κυβισμού, Susanne Καλού


Φως, Κώστας Νικολαίδης


Φως, Πέπη Καρζή


Φως, Susanne Καλού


Φως. Πόπη Κοτζιά


Φως, Κατερίνα Σταθάτου